artikl


artikl
article, commodity, item
* * *
• commodity
• product
• item

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • artìkl — m 〈G mn kālā〉 1. {{001f}}pojedina i određena vrsta robe u trgovini 2. {{001f}}gram. čestica koja u nekim jezicima dolazi uz drugu riječ, osobito uz imenicu; član 3. {{001f}}pravn. razg. pojedini paragraf zakona; član, članak ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • artikl — artìkl m <G mn kālā> DEFINICIJA 1. pojedina i određena vrsta robe u trgovini 2. gram. čestica koja u nekim jezicima dolazi uz drugu riječ, osobito uz imenicu; član 3. pravn. razg. pojedini paragraf zakona; član, članak ETIMOLOGIJA njem.… …   Hrvatski jezični portal

 • artikl — <lat.> qram. Bəzi dillərdə müəyyənliyi və qeyri müəyyənliyi və bəzən cinsi bildirmək üçün isimlərdən əvvəl işlənən hissəcik. Bəzi dillərdə (məs.: ingilis dilində) artikl dəyişmir, bəzi dillərdə isə (məs.: alman dilində) artikl cins, hal və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • genuine article — [“d3enjawan “artikl OR “d3en”ju”wam “artikl] n. the real thing rather than a substitute. □ Is this the genuine article or some cheap made in U.S.A. substitute? □ I’ll take the genuine article, thanks …   Dictionary of American slang and colloquial expressions

 • Blandine Ebinger — und Friedrich Hollaender Blandine Ebinger (eigentlich Blandine Hassenpflug Ebinger, geborene Blandine Loeser; * 4. November 1899 in Berlin; † 25. Dezember 1993 ebenda) war eine deutsche Schauspielerin, Chansonsängerin und L …   Deutsch Wikipedia

 • Haut-Sorabe — hornjoserbšćina Parlée en Allemagne Région Saxe Nombre de locuteurs 15 000 ; 30 000 autres ont une connaissance du haut sorabe Classification par famille langues indo européennes groupe …   Wikipédia en Français

 • Haut-sorabe — hornjoserbšćina Parlée en Allemagne Région Saxe Nombre de locuteurs 15 000 ; 30 000 autres ont une connaissance du haut sorabe Classification par famille …   Wikipédia en Français

 • article — [ artikl ] n. m. • 1130; lat. articulus « articulation », de artus; cf. orteil I ♦ 1 ♦ Vx Articulation (I). 2 ♦ (1846) Mod. Zool. Pièce articulée des arthropodes. ⇒ articulé. ♢ Bot …   Encyclopédie Universelle

 • novìtēt — m 〈G novitéta〉 ono što je novo na tržištu kao prodajni artikl, novi proizvod, ono što je novost u smislu mode ili kao kakav pronalazak u proizvodnji, potrošnji i sl. [modni ∼; proizvodni ∼] ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • article — nm. (de journal, de loi, grammatical) : artikl(y)o (Aix, Saxel | Albanais, Compôte Bauges). E. : Nom. A1) article (de la mort) : artiklya nf. (Arvillard) …   Dictionnaire Français-Savoyard

 • hərf — ə. 1) səsin yazıda ifadə edilən şəkli; 2) səkilçi; 3) kəlmə, söz; 4) yazılı, yazılmış. Hərfi əsli ərəb qrammatikasında: kök hərf, əsli hərf; hərfi ətf ərəb qrammatikasında: ara söz, birləşdirici söz; hərfi mənqut nöqtəsi (nöqtələri) olan hərf;… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti